Liepājas apkārtne. Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads. Liepāja


Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Mērogs:1:75'000
Valoda:Latviešu, angļu, krievu
Valsts:Latvija
  • 2016. gada izdevums
  • Mērogs 1:75'000
  • Izmērs 87,5 x 69 cm / 12,5 x 23 cm locīts
  •  Liepājas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Pāvilsotas, Priekules, Vaiņodes plāni mērogā 1:20'000
  • Jaunā karšu sērija “Latvijas novadi” no rajonu kartēm atšķirās ar mērogu, uzbūvi un saturu. Kartes ir mērogā 1:75'000 – vieglāk salasīt, īpaši pārvietojoties. Tā kā šīs sērijas koncepts ir – “tikai kartes!”, jaunajos izdevumos nav uzziņu, fotoattēlu un nosaukumu rādītāju
  • Attēloti vairāki jauni būtiski informācijas slāņi, kas lieti noderēs, lietojot karti apvidū: reljefs, meža stigas, maģistrālās elektrolīnijas.

 

Saistītās preces:


Bilde Nosaukums Kategorija Cena Pirkt
Liepājas apkārtne. Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilsotas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads. Liepāja Tūrisma kartes EUR 5.90
Liepājas apkārtne. Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilsotas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads. Liepāja (Laminēta) Tūrisma kartes EUR 11.00
Liepājas apkārtne. Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads. Liepāja (2) Lappuse Nr. 1 no 1