Jēkabpils pilsēta, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novads


Cena (EUR):5.90
Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Mērogs:1:100'000
Valoda:Latviešu, angļu, vācu, krievu
Valsts:Latvija
EAN:9789984075631
  • Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novads mērogā 1:100'000
  • Jēkabpils, Aknīstes un Viesītes plāni mērogā 1:20'000, Jēkabpils centrs mērogā 1:10'000, visi apdzīvoto vietu plāni ir papildināti ar ielu nosaukumu alfabētisko rādītāju
  • Plaša uzziņu informācija par katru pašvaldību, apskates vietām un objektiem ar fotogrāfijām.