Mazais Latvijas autoceļu atlants


Cena (EUR):8.80
Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa Sēta
Mērogs:1:200'000
Valoda:Latviešu, angļu, vācu, krievu
Valsts:Latvija
EAN:9789984075341
  • 2015. gada izdevums
  • Izmērs 14 x 24 cm, 158 lpp.
  • Autoceļu atlants mērogā 1:200'000
  • 17 lielāko pilsētu pārskatu plāni mērogā 1:50'000 - 1:100'000
  • Rīgas centrs 1:20'000
  • Apdzīvoto vietu nosaukumu rādītājs
  • Latvijas administratīvā iedalījuma karte
  • Autoceļu pārskata karte, fizioģeogrāfiskā karte
  • Attālumu tabula starp Latvijas pilsētām