Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novads


Cena (EUR):4.50
Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa sēta
Mērogs:1:100'000
Valoda:Latviešu, angļu, vācu, krievu
Valsts:Latvija
EAN:9789984075648
  •  Novadu karte būtiski atjaunota, izmantojot gan jaunākos pieejamos aerofoto uzņēmumus, kartogrāfisko un adrešu informāciju, tūrisma un uzziņu avotus, gan arī teritorijas daļēju apsekošanu dabā 
  • Lielāko apdzīvoto vietu (Cēsis, Augšlīgatne, Liepa, Līgatne, Jaunpiebalga, Priekuļi un Rauna) plāni mērogā 1:20 000 šim izdevuma ir tapuši no jauna, atjaunoti arī ielu nosaukumu rādītāji
  • Karti papildina uzziņu informācija par katru novadu, pilsētu un pagastu, apskates vietām un objektiem, aizsargājamām dabas teritorijām, naktsmītnēm tūristiem, pilsētu, pagastu un novadu ģerboņi, kā arī vairāk nekā 40 fotoattēlu.