Latvija. Autoceļu karte. Īpaši izturīga!


Cena (EUR):3.90
Izdevējs:Karšu izdevniecība Jāņa Sēta
Mērogs:1:700'000
Valoda:Latviešu, angļu, krievu, vācu
Valsts:Latvija
EAN:9789984075990
  • 2017. gada izdevums
  • Izmērs 66 x 48 cm / locīts 11 x 23,7 cm
  • Laminēta Latvijas karte mērogā 1:700'000
  • Rīgas plāns
  • Attālumu tabula
  • Nosaukumu rādītājs